اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۸۷۰۵۴۱ ۲۱ ۰
۳۶۸۷۰۴۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۸۷۰۱۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۸۷۰۲۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۳۹۹۶۸۹ ۰
۹۱۰۹۳۰۹۱۷۲ ۰
۹۹۱۴۳۹۹۶۸۹

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - بن بست لاجوردی - پلاک 6 - طبقه 3

گروه صنعتی آریا شایگان نادین

تلفن

  • ۳۶۸۷۰۵۴۱ ۲۱ ۰
  • ۳۶۸۷۰۴۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۸۷۰۱۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۸۷۰۲۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۳۹۹۶۸۹ ۰
  • ۹۱۰۹۳۰۹۱۷۲ ۰
  • ۹۹۱۴۳۹۹۶۸۹

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - بن بست لاجوردی - پلاک 6 - طبقه 3

خروجی اخبار


لینک های مرتبط