اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۸۷۰۵۴۱ ۲۱ ۰
۳۶۸۷۰۴۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۸۷۰۱۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۸۷۰۲۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۳۹۹۶۸۹ ۰
۹۱۰۹۳۰۹۱۷۲ ۰
۹۹۱۴۳۹۹۶۸۹

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - بن بست لاجوردی - پلاک 6 - طبقه 3

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - بن بست لاجوردی - پلاک 6 - طبقه 3

  • :
  • ۳۶۸۷۰۵۴۱ ۲۱ ۰
  • :
  • ۳۶۸۷۰۴۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۸۷۰۱۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۸۷۰۲۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 محمد بهلولی
 
 ۰ ۲۱ ۳۶۸۷۰۵۴۱
 
 ۰ ۹۱۲۴۳۹۹۶۸۹
 احمد بهلولی
 کارشناس فنی تسمه کاسه نمد اورینگ و پکینگ
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۸۷۰۴۷۴
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۸۷۰۲۲۷
 ۹۹۱۴۳۹۹۶۸۹
 شهلا بهلولی
 کارشناس فروش
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۸۷۰۱۹۵
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۸۷۰۲۲۷
 ۰ ۹۱۰۹۳۰۹۱۷۲

آدرس

خروجی اخبار


لینک های مرتبط